CAPE TOWN

GÜNEY AFRİKA - CAPE TOWN

Ülke nüfusu 48.9 milyon, kişi başına düşen milli gelir 11.700 dolar, toplam ithalat rakamı 102.2 milyar dolar olan Güney Afrika ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2016 yılında 1.4 milyar dolara kadar ulaşmıştır.

Daha çok ticaret ve satış üzerine olan ticari ilişkiler, son zamanlarda katma değerli ürünlerinde ithalatı ile ivme kazanmıştır. 

HAN GLOBAL olarak Türkiye'nin öncü inşaat sektörü üreticilerini rekabetçi avantajlardan faydalandırmak gurur duyacağız.

SHOWROOM AÇILIŞ : 2021

Caspian Trading
    
Hemstad Trading