DOHA

KATAR - DOHA

Ülke nüfusu 2.67 milyon, kişi başına düşen milli gelir 129.726 dolar, toplam ithalat 63.5 milyar dolar, ihracat 85 milyar dolar olan Katar'da halihazırda 180'nin üzerinden Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Katar, Körfez ülkelerinden Türk inşaat ve müteahhitlik şirketlerinin en çok proje üstlendiği bir ülke konumundadır.


Türkiye'nin Katar'la köklü dostlu ve kardeşlik ilişkileri bulunmaktadır. İki ülke arasında bölgesel konularda ve ticaret alanlarında da işbirliği devam etmektedir.

Karma Ekonomik Komisyon ve Türkiye-Katar İş Konseyi iki ülke arasında ticaretin güçlenmesi, ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi v.b. alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir.

HAN GLOBAL markası olarak uzun Türkiye'nin inşaat sektörü öncülerinin de bu ülkede tercih edilen bir marka olmasını sağlamayı hedefliyor bu konuda kendimize güveniyoruz.


SHOWROOM AÇILIŞ : 2020

Caspian Trading
    
Hemstad Trading