MOSKOVA

RUSYA - MOSKOVA

Ülke nüfusu 146.5 milyon, kişi başına düşen GSYH 10.630 dolar, toplam ithalat rakamı 237.9 milyar dolar olan Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri köklü bir geçmişe dayanmaktadır. 
Ekonomik ve ticari ilişkiler Rusya ile ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır. Rusya en önemli dış ticari ortaklarımızdan biridir. Türk müteahhitleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 2000'e yakın 60 milyar dolar değerinde proje hayata geçirilmiştir.SHOWROOM AÇILIŞ : 2021

Caspian Trading
    
Hemstad Trading